Skip to content

AIDA KAPOSTRUČNI SARADNIK ZA INFORMISANJE I PR

 • Telefon: 038/241-450
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ERMIN HERAK - VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA INFORMISANJE I PR     

 • Telefon: 038/241-450
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

MATIČNI URED GORAŽDE

 • Telefon: 038/226-598
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

BEHIJA OBARČANIN - CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA (CSC)

 • Tel/Fax 038/228-649
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ENVER ADŽEM - SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO - KOMUNALNE POSLOVE I RASELJENA LICA

 • Tel/Fax 038/228-551
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

MUAMER KRAŠIĆ - SLUŽBA ZA FINANSIJE, TREZOR I PRIVREDU

 • Tel. 038 228-650
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

FATIMA PLEH - ŠEF TREZORA

 • Tel. 038 941 200
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

DŽEMAIL POPOVIĆ - SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU

 • Tel. 038/221-002
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SANID ZIRAK - SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

 • Tel/Fax 038/221-796
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

INDIRA RIZVANOVIĆ - SLUŽBA ZA GEODETSKE, IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA

 • Tel.: 038/223-927
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SAMIRA DRAKOVAC - SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I MJESNE ZAJEDNICE

 • Tel. 038/241-451
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SAMIR KANLIĆ - SEKRETAR GRADSKOG VIJEĆA

 • Tel/Fax 038/221-161
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ENISA HRELJA - GRADSKI PRAVOBRANILAC

 • Tel. 038/228-652
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Share
 
Untitled-1

Sjedište Gradske uprave

 • Ulica: Maršala Tita br. 2
 • 73000 Goražde 
 • Telefon: +387 38 221 002
 • Telefon: +387 38 241 450
 • Fax :+387 38 221 332
 • E-mail: grad@gorazde.ba
 • ID: 4245025030009
 • PDV: 245025030009