Skip to content
PRESS KOLEGIJA GRADONAČELNIKA POVODOM ODNOSA KANTONALNIH VLASTI BPK GORAŽDE PREMA GRADU GORAŽDE PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Utorak, 09 Januar 2018 16:02

Obzirom na nekorektan i ponižavajući odnos Vlade BPK-a prema Gradu Goraždu proteklih godina, a što je posebno izraženo u 2017. godini, ovim putem želimo izraziti svoje nezadovoljstvo i ukazati na nepravdu koja se čini prema Gradu Goraždu i njegovim građanima.

Vrhunac nepravde je predlaganje od strane Vlade BPK-a, a kasnije i usvajanje Skupštine BPK Izmjena i dopuna Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde čime su, kako smo i ranije naglasili, prihod Grada Goražda na godišnjem nivou smanjili za cca 800.000,00 KM odnosno za 10,00%.

Usvajajući ovakav prijedlog Izmjena i dopuna Zakona dovedeno je u pitanje funkcionisanje Grada Goražda, te ispunjavanje redovnih obaveza, a treba imati u vidu da se prihodi po ovom osnovu ubiru na teritoriji Grada Goražda od čega se finansira i sam Kanton.

Pri donošenju ovih Izmjena i dopuna Zakona nije konsultovan Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, kao ni Grad Goražde što je nedopustivo i bahato ponašanje prilikom donošenja zakonskih propisa. Ne možemo prihvatiti da se pokrivanje sopstvenih gubitaka i nedostatak novca u Budžetu vrši na štetu lokalnih zajednica, tačnije na štetu Grada Goražda i njegovih građana.

Isto tako kada su u pitanju tekući transferi prema Gradu Goražde u 2017. godini od ukupno planiranog iznosa od 500.000,00 KM u Budžetu BPK-a, ukupno je doznačeno Gradu Goraždu 67.200,00 KM, za razliku od ostale dvije općine u sastavu Kantona kojima je transfer izvršen u iznosu od po 300.000,00 KM čime je i na ovaj način dokazan katastrofalan, maćehinski odnos BPK prema Gradu Goražde.

Što se tiče izdvajanja kada je u pitanju projekat rješavanja dugogodišnjeg problema zagrijavanja JU Centra za kulturu gdje su od strane Vlade BPK-a obećana sredstva za ovaj projekat koji je završen, Vlada još nikad nije uplatila ništa za pomenuti projekat mada su prilikom ceremonije svečanog puštanja u rad grijanja prisustvovali predstavnici Vlade. Isto tako obećana su sredstva za realizaciju projekta uspostavljanja Zavičajnog muzeja koja također nikada nisu doznačena.

Godinama Kanton ubire naknade od koncesija na području Grada Goražda i nikada nijednu konvertibilnu marku nisu doznačili Općini Goražde odnosno Gradu Goraždu. Tako su 2016. godine naplatili 400.000,00 KM koncesione naknade od JP Elektroprivrede BiH, a da nisu ni jednu konvertibillnu marku prebacili Gradu Goraždu iako se koncesija odnosila za iskorištavanje voda od strane minihidroelektrane na području Goražda - Osanica 1.

Isto tako, BPK je ubrao znatna finansijska sredstva po osnovu vodnih naknada u posljeratnom periodu. Raspodjela tih sredstava se vršila neadekvatno, tako da je Grad Goražde za pojedine godine dobijao 0,00 KM sredstava, dok su sva sredstva usmjeravana u druge dvije općine i projekte po željama rukovodioca Kantona, iako se 95% sredstava vodnih naknada ubere na području grada Goražda. Ovo govori o finansijskom potlačivanju Goražda i njegovih građana. Iako ova sredstva treba da se vrate tamo gdje se i uberu, kada je u pitanju naš Kanton, to nije tako.

Također, Grad Goražde je zakinut u raspodjeli namjenskih sredstava za održavanje putnih komunikacija. Tako Kanton dobije 35% ubranih sredstava za ovu namjenu, a Grad Goražde 25%, dok Kanton održava svega oko 45 km, a Grad Goražde održava 640 km što lokalnih, što nekategorisanih puteva. Ovo očito pokazuje u kakvom se položaju nalaze Grad Goražde i njegovi građani u odnosu na BPK Goražde.

Deponija u Trešnjici je predviđena kao Kantonalna deponija prema Prostornom planu BPK Goražde. Odredbama člana 11. Zakona o upravljanju otpadom, određeno je da Kanton izvršava sve poslove u vezi sa izgradnjom deponije i upravljanjem komunalnim otpadom, međutim, Kanton se godinama oglušava o ovu svoju obavezu i ništa ne čini da istu obavezu izvrši, već prisiljava lokalnu zajednicu da mora rješavati ovaj problem iako nije u njenoj nadležnosti, bez obzira što je deponija na Trešnjici kantonalna deponija. Projekat izgradnje deponije i upravljanja otpadom je osnovna i glavna djelatnost kantona, jer se radi o trajnom zbrinjavaju otpada, a samim tim i zaštite okoliša. Kanton na ime rješavanja komunalnog otpada dobija svake godine dio sredstava iz okolinskih naknada, dok lokalna zajednica ništa ne dobija. Da je Kanton ulagao ova sredstva na pravo mjesto, do sada bi sigurno bio riješen problem zbrinjavanja komunalnog otpada na području Grada.

Zbog ovakvog maćehinskog ponašanja prema lokalnoj zajednici, Kolegij Gradonačelnika oštro osuđuje postupke kantonalnih vlasti spram Grada Goražda.  U cilju zaštite interesa građana Goražda, bićemo prisiljeni da pokrenemo sporove kod Ustavnog suda da se ove nepravde isprave jer treba biti pošten i priznati da građani Grada Goražda obezbjeđuju 95% svih budžetskih prihoda koje ubere Kanton, a ako se uzmu naprijed pomenuti pokazatelji, vidi se da Kanton na sve načine želi da nanese nepravdu građanima ove lokalne zajednice.

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba