Skip to content
PREDSJEDNIŠTVO SKUPŠTINE SAVEZA OPĆINA I GRADOVA F BIH ODRŽALO OSMU REDOVNU SJEDNICU PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
četvrtak, 16 Maj 2019 19:03

Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova F BiH (SOGFBiH) održao je danas u Sarajevu svoju osmu sjednicu. Sjednica je održana u hotelu Evropa, a sjednici, između ostalih prisustvovao i gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović koji je ujedno član Predsjedištva Skupštine SOGFBiH. 

Sjednica je započela usvajanjem Zapisnika i razmatranjem zaključaka sa prethodne sjednice, nakon čega je uslijedilo razmatranje Izvještaja sa sjednice Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja.

Na dnevnom redu našla se i Inicijativa Općine Centar u vezi sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 % ukupnog kapitala. 

Razmatran je i Izvještaj Komisije za izbor i imenovanja, Izvještaj sa sjednice Nadzornog odbora Saveza. Članovi Predsjednišva upoznati su i sa Tužbom Saveza općina i gradova F BiH protiv F BiH. Između ostalih tačaka, na dnevnom redu današnje sjednice predstavljene su i aktivnosti u vezi Analize pripadnosti javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave u F BiH. 

Do kraja sjednice prezentovane su i informacije i to Informacija o sastanku predstavnika Saveza sa šefom Delegacije Evropske unije u BiH NJE Lars Gunnar Wigermark, Informacija sa sastanka sa donatorima, aktivnosti na potpisivanju Sporazma o saradnji između Predstavničkog doma Parlamenta F BiH i SOGFBiH, Inicijativa Saveza za izradu i donošenje novog Zakona o komunalnim taksama u Kantonu Sarajevo, Informacija o stanju Zakona o turizmu i Zakona o boravišnoj taksi, Informacija o aktivnostima na projektu ‘’Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH’’, Informacija o aktivnostima na projektu ‘’Integrirani lokalni razvoj-ILDP’’, Informacija o projektu ‘’Energetski efikasna urbana mobilnost u zemljama Jugoistočne Evrope-SEE gradovi zajedno za održivi i energetski efikasan transport, Informacija o konferenciji ‘’City to city dialogue’’, Informacija o Drugom simpozijumu ''Upravljanje komunalnim otpadom, upravljanje vodama i energetskom efikasnošću u FBiH''. 

Na kraju sjednice verifikovana je Odluka o imenovanju trenera za obuke na temu ‘’Upravljanje projektnim ciklusom’’, a sjednica je završena posljednjom tačkom koja se odnosi na tekuća pitanja.

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • ID: 4245025030009
  • PDV: 245025030009