Skip to content
GRAD GORAŽDE - ODLUKE
Prikazati # 
# Linkovi
1 ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NVO ZA 2020.GODINU (01.09.2020)
2 ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA ZA 2020. GODINU (01.09.2020)
3 NACRT ODLUKE O NAČINU I USLOVIMA OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI (22.01.2020)
4 NACRT ODLUKE O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA (22.01.2020)
5 ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA NVO ZA 2019. GODINU (29.05.2019)
6 Odluka kojom se utvrđuje konačna rang lista za davanje u zakup stanova namijenjenih za socijalno stanovanje (31.01.2018)
7 ODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVKI GRADA GORAŽDA ZA 2018.GODINU (22.02.2018)
8 ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE PRIJEDLOG RANG LISTE PRIORITETA ZA DAVANJE U ZAKUP STANOVA SOCIJALNOG STANOVANJA (03.11.2017)
9 ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRELIMINARNE LISTE KORISNIKA SA REDOM PRVENSTVA POTENCIJALNIH KORISNIKA STANOVA PO PROGRAMU SOCIJALNO NEPROFITNO STANOVANJE IZ PROGRAMA RSP BIH 3 + PRELIMINARNE LISTE (16.05.2017)
10 Odluka o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području Općine Goražde - NACRT (16.08.2016)
11 Odluka o uvrštavanju Projekta izgradnje Regionalne sanitarne deponije "Trešnjica" sa centrom za upravljanje otpadom na spisak projekata Javnog privatnog partnerstva od interesa za općinu Goražde + PROJEKAT (10.12.2015.)
12 Prijedlog Odluke o usvajanju Programa pružanja usluga komunalne zajedničke potrošnje za 2018. godinu na području grada Goražda i naselja Vitkovići (07.03.2018)

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • ID: 4245025030009
  • PDV: 245025030009